“Төрийн өмчийн менежмент, нийгмийн хариуцлага-2017” өдөрлөг болно

2017-04-03 21:50   Уншсан тоо: 653

Энэ сарын 7, 8-нд “Төрийн өмчийн менежмент ба нийгмийн хариуцлага-2017” сэдэвт өдөрлөг болно.

Энэ үеэр төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын үйлчилгээг нэг цэгээс иргэдэд хүргэх, үйл ажиллагааг нь олон нийтэд
сурталчлах  , импорт   орлох бараа ,   бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч   үндэсний    үйлдвэрүүдийг  дэмжих,  хамтарч ажиллах
нөхцөл бүрдүүлэх, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг идэвхжүүлэх замаар эдийн  засгийн  хүндрэл  бэрхшээлийг даван
туулах ажил хэрэгч хамтын ажиллагааг өрнүүлэх нь өдөрлөгийн зорилго юм байна.

Өдөрлөгийг Компанийн засаглалын үндэсний Зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулж байгаа аж.

“Төрийн өмчийн менежмент ба нийгмийн хариуцлага-2017” сэдэвт өдөрлөгийн хүрээнд Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын
газар дараах бэлтгэл ажлуудыг хийж байна.

  1. Татварын ерөнхий газар,
  2. Гаалийн ерөнхий газар,
  3. Хууль, шүүхийн байгууллага, мэргэжлийн холбоод
  4. Аудитын байгууллага,
  5. Арилжааны банкууд,
  6. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар,
  7. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
  8. Удирдлагын академи
  9. Төрийн албаны зөвлөлийн удирдлагууд
  10. Олон улсын байгууллагуудтай уулзалт зохион байгуулах, санал солилцох,

Төрийн  өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдийн талаар төрөөс баримтлаж буй бодлого, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний
хэрэгжилт,  үр дүнгийн  талаар  оролцогчдод   мэдээлэл  хүргэх,  хууль эрх зүйн  зөвлөгөө   өгөх , сургалт  зохион  байгуулна.