“Айтүүлс” ХК-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалга явагдаж байна.

2017-10-31 08:36   Уншсан тоо: 802

Мөнгө байршуулах заавар

“Айтүүлс” ХК-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалга авах хугацаа: 2017.11.01-2017.11.10
 Нийт татах хөрөнгийн хэмжээ:  1,338,978,000₮
 Нэгж үнэ:    100₮

                   Шинээр үнэт цаас гаргаж буй “Айтүүлс ХК”–ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаанд оролцохдоо дурын арилжааны
банкнаас Арилжааны төлбөр тооцоо дахь өөрийн төлбөр тооцооны данс болох 12 оронтой дансанд дараахи зааврын дагуу мөнгө байршуулна.

Хүлээн авах банк                                        94 - Арилжааны төлбөр тооцоо
Хүлээн авах дансны дугаар                      0001  00000001 (БДК дахь дансны дугаараа 12 оронтой
                                             БДК дугаар 4 орон Дансны дугаар 8 орон

болгож хөрвүүлнэ Ж нь: 101-57 гэсэн данстай бол 010100000057 г.м)

                                                                

Хүлээн авагчийн нэр:                     Н.Энхжин (харилцагчийн овог,нэр)
Гүйлгээний утга:                            Айтүүлс хувьцааны үнэ, Н.Энхжин, Утас*********
Гүйлгээний дүн:                             5,000,000₮ (хувьцаа авах үнийн дүн+БДК-тай тохирсоншимтгэл)
Заавар татах:                                 Мөнгө байршуулах заавар.PDF