"ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЕЙШН"-ийн анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай боллоо

2018-06-19 15:25   Уншсан тоо: 535

 

         “Эрдэнэ Ресурс  Девелопмент Корпорэйшн”-ийн нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг амжилттай болсонд тооцож, хоёрдогч зах зээлийн арилжааг 2018 оын 6 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлүүлэх зөвшөөрлийг  Санхүүгийн зохицуулах хорооноос  олгосон байна.