Байгууллагын бүтэц

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Б.Сүх-Очир             -    төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Д.Өлзийсайхан        -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Б.Лхагва-Очир           -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Т.Амарсайхан          -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Ү.Алтаншагай         -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Д.Балжинням           -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Э.Дуламсүрэн       -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн