Байгууллагын бүтэц

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Б.Сүх-Очир             -    төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Д.Өлзийсайхан        -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

З.Батгэрэл                -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Т.Амарсайхан          -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Ү.Алтаншагай         -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Д.Балжинням           -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Г.Оюунтөгөлдөр      -  төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн